Bøgerne

Forlaget har indtil videre udgivet to bøger. Nationalpark Thy – Natur i særklasse (2011), 344 sider. Bogen fik rosende omtale, se under anmeldelser. Bogen er udsolgt, men det overvejes om den skal trykkes i en 3. oplag.

Seneste udgivelse:  Nationalpark Vadehavet Natur i verdensklasse.  Bogen er på 400 sider.  Naturfotografen Jens Kristian Kjærgaard og forfatteren Klaus Melbye tager læseren med på en oplevelsesrejse i Danmarks største nationalpark. Rejsen starter ved Blåvandshuk, herfra videre til Skallingen, Langli og Ho Bugt og fortsætter ned langs vadehavskysten. Undervejs er der ophold på Fanø, Mandø og Rømø. Alle steder er rigt illustreret med foto af såvel landskaber, fuglene, sælerne, stillehavsøsters, eremitkrebs og meget andet. Rejsen afsluttes i den sydlige del af Vadehavet med besøg blandt andet i Tønder marsken, Margrete Kog og Saltvandssøen.  Stormflod og vinter her fået eget afsnit.  Hist og her er der indlagt afsnit med nogle af Jens Rosendals vadehavs digte. Sidst i bogen tager John Frikke os på en fotografisk rundflyvning til nogle udvalgte lokaliteter.